Bezpłatne zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: przedszkole (od 5 lat), SP klasy 1-3, min. liczba uczestników 12, max. jedna klasa / grupa przedszkolna.

Dotknij lasu
60 min
za darmo

Bezpłatne zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: SP klasy 1-3, min. liczba uczestników 12, max. jedna klasa.

Rozpoznajemy wybrane gatunki ssaków i ptaków oraz ich głosy. Prezentacja multimedialna. Możliwe nieco większe grupy.
60 min
za darmo
Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy (głównie w ogrzewanym pomieszczeniu)
60 min
za darmo

Bezpłatne zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: dzieci i młodzież, szkoła podstawowa, klasy 4-8, min. liczba uczestników: 12, max. 1 klasa.

Zajęcia edukacyjne "Drewno: dla lasu, dla ludzi, spacer po lesie"
90 min
za darmo
Spacer z mapą - drewno dla lasu, dla ludzi + instruktaż dot. orientacji w terenie.
60 min
za darmo

Bezpłatne zajęcia dla grup. Rekomendowany wiek uczestników zajęć: młodzież, szkoła ponadpodstawowa i dorośli, min, ilość uczestników: 12 osób, maks ok. 30..

Zrównoważony rozwój, z czym się to je. Rekomendowany wiek uczestników zajęć: powyżej ok. 12 lat. (scenariusz norweski)
150 min
za darmo
Kontynenty. Jak wpływamy na globalne zasoby. Lasy w Polsce i na świecie Możliwe klasy 7-8
60 min
za darmo

Samodzielne zajęcia dla grup, prowadzone przez nauczyciela/opiekuna grupy, z wykorzystaniem materiałów LOB

Ogrodowe sam na sam
120 min
za darmo

Ognisko płatne: miejsce przy ogniu, patyki do kiełbasek, dla grup, które miały w danym dniu zajęcia edukacyjne. Konieczność wystawienia faktury należy zgłosić na: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl w dniu rezerwacji.

KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA ZAJĘĆ!! Ognisko pod wiatą, dobrze zabezpiecza przed deszczem.
50 zł
KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA ZAJĘĆ! Małe ognisko - bez wiaty, zabezpieczenie przed deszczem - własne kaptury i kalosze.
45 min
50 zł

Bezpłatne zajęcia dla grup zorganizowanych

Zajęcia dla dwóch klas (temat do ustalenia) z jednym edukatorem, wydłużony czas.
150 min
za darmo

Warsztaty z drewnem, zajęcia bezpłatne. Minimalny wiek 10 lat.

Proste warsztaty z drewnem dla dzieci.
200 min
za darmo

Bezpłatne warsztaty z drewnem dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Proste warsztaty z drewnem dla młodszych (max. jedna klasa/grupa)
200 min
za darmo

Wolontariat w LOB Marszewo

Wolontariat - pomoc w obsłudze wydarzeń edukacyjnych
360 min
za darmo
wolontariat: przenoszenie płazów, spacerowa
240 min
O NAS

Przy rezerwacji system podaje dostępne godziny rozpoczęcia zajęć. Szczegóły dotyczące zajęć na stronie: http://www.marszewo.edu.pl/edukacja