Zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: przedszkole i zerówka 5-6 lat, min. liczba uczestników 12, maks. 25.

"Dotknij lasu" zajęcia z ogniskiem (w dodatkowym czasie)
45 min
za darmo

Zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: dzieci, klasy ok. 1-3, min. liczba uczestników: 12, maks. ok. 20.

Rozpoznajemy wybrane gatunki ssaków i ptaków oraz ich głosy. Prezentacja multimedialna
45 min
za darmo
Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy, zajęcia z ogniskiem (w dodatkowym czasie)
80 min
za darmo
Zajęcia edukacyjne "Drewno: dla lasu, dla ludzi, spacer po lesie" z ogniskiem (w dodatkowym czasie). 9-12 lat i starsze.
80 min
za darmo

Zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: dzieci i młodzież, szkoła podstawowa, klasy 4-8, min. liczba uczestników: 12, maks. 25.

Zrównoważony rozwój, z czym się to je. Zajęcia z ogniskiem ( w dodatkowym czasie). Powyżej ok. 12 lat.
120 min
za darmo
Warsztaty snycerskie. Ze względu na użycie ostrych narzędzi wymagana zgoda rodziców. Z ogniskiem (w dodatkowym czasie)
200 min
za darmo
Spacer z mapą - drewno dla lasu, dla ludzi + instruktaż dot. orientacji w terenie.
50 min
za darmo
Spacer z mapą: rośliny użytkowe i chronione + instruktaż orientacji w terenie
50 min
za darmo

Zajęcia dla grup. Rekomendowany wiek uczestników zajęć: młodzież, szkoła ponadpodstawowa i dorośli, min, ilość uczestników: 12 osób, maks: 25.

Spacer z mapą, drewno dla lasu, dla ludzi, Szlak Alicji i Szlak Korzeni
120 min
za darmo
Zarządzanie lasem: symulacja role-playing game (RPG) - Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju
180 min
za darmo
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08:00-14:00

Wtorek: 08:00-15:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

Niedziela: 10:00-16:00