Zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: przedszkole, SP klasy 1-3 , min. liczba uczestników 12, maks. 16 - przedszkole, 24 - SP.

Dotknij lasu
60 min
za darmo

Zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: dzieci, klasy ok. 1-3, min. liczba uczestników: 12, maks. ok. 20.

Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy
70 min
za darmo

Zajęcia dla grup, rekomendowany wiek uczestników zajęć: dzieci i młodzież, szkoła podstawowa, klasy 4-8, min. liczba uczestników: 12, maks. 25.

Rozpoznajemy wybrane gatunki ssaków i ptaków oraz ich głosy. Prezentacja multimedialna
45 min
za darmo
Zajęcia edukacyjne "Drewno: dla lasu, dla ludzi, spacer po lesie"
90 min
za darmo
Warsztaty snycerskie. Ze względu na użycie ostrych narzędzi wymagana zgoda rodziców.
200 min
za darmo
Spacer z mapą - drewno dla lasu, dla ludzi + instruktaż dot. orientacji w terenie.
70 min
za darmo
Spacer z mapą: rośliny użytkowe i chronione + instruktaż orientacji w terenie
70 min
za darmo

Zajęcia dla grup. Rekomendowany wiek uczestników zajęć: młodzież, szkoła ponadpodstawowa i dorośli, min, ilość uczestników: 12 osób, maks: 25.

Zrównoważony rozwój, z czym się to je. Rekomendowany wiek uczestników zajęć: powyżej ok. 12 lat.
120 min
za darmo
Spacer z mapą, drewno dla lasu, dla ludzi, Szlak Alicji i Szlak Korzeni
120 min
za darmo
Zarządzanie lasem: symulacja role-playing game (RPG) - Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju
180 min
za darmo

Ognisko: miejsce przy ogniu, patyki do kiełbasek, dla grup które miały w danym dniu zajęcia edukacyjne.

Ognisko pod wiatą, dobrze zabezpiecza przed deszczem.
45 min
za darmo
Małe ognisko - bez wiaty, zabezpieczenie przed deszczem - własne kaptury i kalosze.
45 min
za darmo
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08:00-14:00

Wtorek: 08:00-15:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

Niedziela: 10:00-16:00